Första Chansen 16-17 november 2019 16-17 november

Scandic Indoor Games 24-26 januari 24-26 januari

Sista Chansen 21-22 mars 21-22 mars